Máte zájem o nase služby? Napište nám, obratem se s Vámi spojíme.

Úklidové služby úklidové firmy CLEANFOOT, s.r.o. - úklid Praha

  • Nabízíme profesionální úklidové služby úklidové firmy CLEANFOOT, s.r.o. a pomocné práce prováděné spolehlivými, kvalifikovanými a bezúhonnými pracovníky v prostorách klienta.

Partnerský vztah v úklidových službách ...

  • Základem je partnerský vztah se zákazníkem, pružná reakce na jeho požadavky a připomínky, spolehlivost při dodržování smluvních závazků. 

Kvalita služeb úklidové firmy ...

  • Kvalitu služeb úklidové firmy CLEANFOOT, s.r.o.  - úklid Praha umožňuje výběr personálu, důsledná organizace práce, zaměřená na kvalitu a efektivnost služeb, podporovaná systémem kontroly.

Personál úklidové firmy ...

  • Personál úklidové firmy  CLEANFOOT, s.r.o. - úklid Praha prochází výběrovým řízením a osobním pohovorem, je vyžadován výpis z rejstříku trestů, upřednostňována praxe v daném druhu činnosti. Po přijetí prochází pracovník systémem vstupních školení v oblasti technologických postupů a používání čistících a chemických prostředků i úklidové techniky, v oblasti chování a jednání se zákazníkem a vystupování jménem firmy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i přímým zaškolením v místě poskytovaných služeb. Následuje průběžný program vzdělávání, využití nových technologií, postupů a inovací i motivace profesního růstu a služebního postupu.
    V případě nepřítomnosti pracovníků z důvodu nemoci, dovolené nebo ukončení práce pro naši firmu zajišťujeme neprodleně po domluvě s klientem adekvátní náhradu tak, aby nebyl narušen chod provozu klienta.

Kontrolní činnost úklidové firmy ...

  • Kontrolní činnost úklidové firmy CLEANFOOT, s.r.o. - úklid Praha je pravidelně prováděna vedením firmy či asistenty, u objektů s větším počtem pracovníků vedoucími směn a vedoucími objektů. V těchto objektech je vedena kniha služeb, do které klient nebo pracovníci klienta zapisují svá přání a připomínky, případně zjištěné závady, abychom je mohli neprodleně řešit ke spokojenosti zákazníka.

 

Důležitá je pro nás zpětná vazba a pravidelná komunikace s klientem
o úrovni námi poskytovaných služeb.

 

Těšíme se na budoucí spolupráci !

Úklidové služby CLEANFOOT, s.r.o.