Máte zájem o nase služby? Napište nám, obratem se s Vámi spojíme.

Ceny úklidové firmy CLEANFOOT, s.r.o. - struktura, tvorba, realizace

Cenová struktura

V cenách jsou zahrnuty náklady na :

  • mzdové náklady zaměstnanců včetně zákonem stanovených odvodů
  • pracovní oděv
  • ochranné pracovní pomůcky
  • čistící a chemické prostředky a používanou úklidovou techniku /dle smlouvy/
  • čištění námi používaných zařízení
  • vedení objektu /dle potřeby a smlouvy/
  • pojištění odpovědnosti na movitém majetku


V cenách nejsou zahrnuty náklady na :

  • el. energii, vodné a stočné
  • nájemné za využívané prostory (kancelář vedení objektu, sklad apod.)
  • hygienický materiál k doplňování při úklidových službách /dle smlouvy/


Cenová nabídka úklidových služeb

Při tvorbě ceny vycházíme vždy z požadavků a možností zákazníka, rozsahu služeb a našich odborných znalostí a zkušeností v daném oboru s ohledem na hladinu cen na našem trhu.

Při zpracování cenové nabídky podle podkladů zákazníka jsou všechny informace jím předané považovány za důvěrné a v žádném případě nejsou postupovány třetím stranám.

Úhrady za úklid a ostatní služby

Úhrada služeb probíhá na základě dohodnuté měsíční paušální částky nebo na základě uklizených m2 či odpracovaných a odsouhlasených hodin jednorázově ve splatném období následujícího měsíce po odebrání služeb, u velkých zakázek formou zálohy a vyúčtování. 

Realizace úklidových a ostatních služeb

Zahájení činností jsme schopni připravit a zajistit u větších objektů cca do 1 měsíce od podpisu smlouvy, u menších zakázek do 1 – 2 týdnů (příp. dle dohody). V případně náročných zakázek připravíme předem společně s klientem harmonogram převzetí zakázky, abychom zabránili narušení poskytování služeb.

Uvedený rozsah služeb není konečný. Naší snahou je maximálně uspokojit všechna přání a požadavky našich zákazníků, přizpůsobit celý rozsah služeb jejich potřebám, operativně reagovat na veškeré změny a řešit i nenadálé situace.